Vznik hospicu

 

Hospic Matky Terezy je najstarším zariadením tohto typu na Slovensku.

 • Myšlienka zriadiť hospic v Bardejovskej Novej Vsi vznikla s obnovením činnosti bardejovskej charity v roku 1992. Katolícka cirkev ponúkla budovu s pozemkom na tento účel. V miestnej charite boli nadšenci, ktorí sa aktívne podieľali na zriadení hospicu.

 • Dňa 24.11.1997 boli posvätené stavebné priestory bývalej, schátralej cirkevnej školy.

 • Stavebné práce začali v januári 1998.

 • Modelovým zariadením a inšpiráciou bol Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

 • Dňa 16.09.2002 Mons. Alojz Tkáč vykonal posviacku priestorov hospicu.

 • Dňa 01.07.2003 Arcidiecézna charita Košice pod vedením Ing. Deča, uviedla hospic do prevádzky.

 • Od začiatku existencie hospicu stála MUDr. Alica Valkyová a zamestnanci, niektorí z nich pracujú dodnes.

 

 

 

Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu na Slovensku, ktoré vzniklo z nevyhnutnej potreby pomáhať nevyliečiteľne chorým v poslednom štádiu a to kompletnou starostlivosťou, zameranou na zmierňovanie bolesti, ale aj na to, aby sa chorí čo najskôr vyrovnali so svojím stavom, dospeli k inému poznaniu a posledné dni života prežili plnohodnotne , pokojne , dôstojne a hlavne aby neboli osamotení vo chvíli , keď potrebujú nielen fyzickú, ale aj duchovnú podporu.

 


 

 

Náš hospic je pre chorých:

 • oázou pokoja, zmierenia, oslobodenia a odpúšťania
 • domovom, kde nikto nie je sám v radosti ani v smútku
 • miestom, kde nájdu chorí pochopenie a spolucítenie zo strany personálu hospicu a kde môže kedykoľvek prísť aj rodina podporiť a sprevádzať svojho blízkeho na ťažkom úseku života

 

 

 

Naším poslaním je:

 • vytvárať v prostredí hospicu a pri pacientoch atmosféru lásky, pokoja, radosti a nádeje
 • v každej situácii zachovávať jeho ľudskú dôstojnosť a právo na život, až po prirodzenú smrť
 • nepripustiť, aby trpel neznesiteľnou bolesťou, zmierňovať ťažkosti vyplývajúce z jeho diagnózy, dosiahnuť maximálne možnú kvalitu života, ktorý ešte trvá
 • neopustiť chorého v posledných chvíľach, aby ľudsky podaný dotyk ruky bol pevným bodom v okamihu smrti, keď príde
 • rešpektovať jeho slobodné rozhodnutie pre zabezpečenie duchovných potrieb, na ceste do večného života

 


 

 

Prostredie v našom hospici:

 • máme 20 lôžok v 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením
 • vstup na terasu a do záhrady, pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav pacienta
 • vyhradené miestnosti pre sociálne aktivity pacientov a ich súkromnú komunikáciu s príbuznými a s priateľmi
 • kaplnku, ktorá je miestom modlitby, meditácie a miestom na vysluhovanie sviatostí
 • priestor pre konanie pobožností a svätých omší
 • ubytovacie priestory pre príbuzných pacienta
 • moderné pomôcky pre pacientov, ktoré zlepšujú kvalitu ich života počas pobytu v našom zariadení
 •  

  Financovanie prevádzky zabezpečujú:Arcidiecézna charita Košice, zdravotné poisťovne, občianske združenie, ktoré je založené pre hospic. Určitou čiastkou prispieva aj pacient.


  Akým spôsobom nám môžete pomôcť?

  dobrovoľníckou prácou

  sponzorstvom a darmi

  poukázaním 2% z daní

  modlitbami a šírením správnej hospicovej myšlienky

   

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.