• 20 lôžok v 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením,
  • pre pacientov vstup na terasu a do záhrady,
  • vyhradené miestnosti pre sociálne aktivity pacientov a ich súkromnú komunikáciu s príbuznými a s priateľmi,
  • kaplnku,
  • ubytovacie priestory pre príbuzných pacienta,
  • respitný pobyt: komplexná hospicová starostlivosť o pacientov, ktorých umiestnenie je dočasné a nie je schválené zdravotnou poisťovňou. S cieľom eliminovať dôsledky psychosociálnej záťaže príbuzných vyplývajúcej z vykonávania starostlivosti o chorého.