VIII. Medzinárodná vedecká konferencia „PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU“, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. až 18. októbra 2013 v Bardejove

13.08.2013 12:00

Vedecká konferencia-prihláška.doc (790 kB)