Kontakt 

Arcidiecézna charita Košice

 

Štatutárny zástupca: Ing. Cyril Korpesio

Kontaktná adresa: Bočná 2, 040 01 Košice

Telefón: 055/62 55 317

Email: adch-ke@charita-ke.sk

www.charita-ke.sk

 

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 513 026 193/7500

Variabilný symbol: 106

IČO: 35514027

DIČ: 2021188829

 

Hospic Matky Terezy

 

Vedúci hospicu: Mgr. Ing. Jozef Krajči

Kontaktná adresa: Pri štadióne 23, 085 01 Bardejovská Nová Ves

Telefón: 054/474 26 62

Fax: 054/474 26 63

Email: hospicbj@gmail.com 

www.hospicbj.webnode.sk

 

Občianske združenie Hospic Božieho Milosrdenstva

 

Kontaktná adresa: Stöcklova 9, 085 01 Bardejov

Číslo účtu: 1573726153/0200

IČO: 37797760