Cenník za služby poskytované Arcidiecéznou charitou Košice v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi  platný od 1.1.2013

(VÝPIS)

Pacient schválený zdravotnou poisťovňou uhrádza za hospitalizáciu:

  • 12 € / 1 deň 

Pacient neschválený zdravotnou poisťovňou uhrádza:

  •  35 € /1 deň

Ubytovanie pre príbuzných:

  •  5 € / 1 noc

Stravovanie príbuzných:

  • raňajky 1 €

  • obed 3 €

  • večera 2 €