2 % dane

 

 

Vážení priatelia a podporovatelia hospicu!

 

            V tomto období, ktoré je pre mnohých aj pôstnym sa nám mimoriadne  naskytá obrovská  možnosť prejaviť  lásku k blížnemu a konať skutky dobra. Medzi tieto patrí  a ponúka sa možnosť pomôcť nášmu hospicu, ktorý Vás touto výzvou oslovuje tzv. nežobravou formou a to poskytnúť/podarovať finančnú čiastku: 2%  /resp. 3%/  z Vami zaplatenej dane za minulý rok- 2014.

 

            Tento druh pomoci je pre darcu veľmi výhodný, nakoľko okrem vypísania pár riadkov na predpísanom tlačive ho prakticky nič nestojí a bez námahy urobí dobrú vec, pomôže blížnemu. Tlačivo stačí vypísať, podpísať a odovzdať  na daňový úrad v mieste bydliska, prípadne osobne odniesť priamo do hospicu.

 

            Získané finančné prostriedky budú použité na vylepšenie vybavenia hospicu.

 

            Prihovárame sa k Vám, oslovujeme a prosíme Vás, neváhajte a pridajte sa do rodiny dobrodincov a podporovateľov nášho prvého slovenského charitného hospicu, Hospicu Matky Terezy v Bardejove, teda k tým, ktorí tak činia už od jeho vzniku /od r. 2003/.

 

Vaši vďační oslovovatelia

 

            Mgr. Martina Proněková, vedúca hospicu MT

            a   Ing. Ján Basa, prezident OZ Hospic BM

 

                                                

P.s.: Ak by ste snáď chceli podporiť aj inou finančnou formou, poskytujeme Vám naše  bankové spojenie: VÚB BJ č.účtu: 1573726153/0200.  Ďakujeme Vám!

 

vyhlasenie_2perc_2014-editovatelne.doc (99840)