Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves

Hospic Matky Terezy je najstarším hospicom na Slovensku, ktorý dňa 01.07.2003 uviedla do prevádzky Arcidiecézna charita  Košice. Poslaním hospicu je poskytovať komplexné služby chorým v terminálnom štádiu choroby (prevažne onkologickým) zamerané na kvalitu života.